سبد سفارشات
سبد سفارش شما خالی است
انتخاب خدمات
پیراهن
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
کت و شلوار
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
کت تک
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 110,000 ریال
تعداد
شلوار
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
تی شرت
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
بلوز
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
پلیور
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
ژاکت
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
بارانی
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
اورکت
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
پالتو
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
کاپشن پر یا ضخیم
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
شلوارک
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 60,000 ریال
تعداد
کت و شلوار و جلیقه
اتو: 140,000 ریال
اتو و خشکشویی: 230,000 ریال
تعداد
سویی شرت
اتو: 80,000 ریال
اتو و خشکشویی: 130,000 ریال
تعداد
روپوش
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
کلاه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
دستکش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 50,000 ریال
تعداد
شال گردن
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
جلیقه
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
کیف
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
کیف چرمی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
شلوار اسکی
اتو: 70,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
روپوش
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
صندل
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
کفش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
بوت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
رب دو شامبر
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
عبا
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
قبا
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
البسه جیر، چرم و پوست
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 0 ریال
تعداد
کاپشن معمولی
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
کروات
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 60,000 ریال
تعداد
کفش جیر
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
جوراب
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 20,000 ریال
تعداد
کت و شلوار
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
کت تک
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 110,000 ریال
تعداد
پیراهن
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
شلوار
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
تی شرت
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
بلوز
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
پلیور
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
ژاکت
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
کاپشن معمولی
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
بارانی
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
اورکت
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
پالتو
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
کاپشن پر یا ضخیم
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
شلوارک
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 60,000 ریال
تعداد
کت وشلوار و جلیقه
اتو: 140,000 ریال
اتو و خشکشویی: 230,000 ریال
تعداد
سویی شرت
اتو: 80,000 ریال
اتو و خشکشویی: 130,000 ریال
تعداد
روپوش
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
کلاه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
دستکش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 50,000 ریال
تعداد
شال گردن
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
جلیقه
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
کیف
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
کیف چرمی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
شلوار اسکی
اتو: 70,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
روپوش
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
صندل
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
کفش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
چکمه - بوت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
مانتو
اتو: 70,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
مانتو مجلسی
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
روسری و شال
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
مقنعه
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
لباس زنانه / پیراهن زنانه
اتو: 70,000 ریال
اتو و خشکشویی: 140,000 ریال
تعداد
لباس زنانه کار شده
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
لباس شب
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
لباس شب کار شده
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
لباس عروس
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,500,000 ریال
تعداد
چادر
اتو: 80,000 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
لباس خواب
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
دامن
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
کت دامن
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
دامن پلیسه
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
البسه جیر، چرم و پوست
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 0 ریال
تعداد
مانتو شلوار مجلسی
اتو: 110,000 ریال
اتو و خشکشویی: 190,000 ریال
تعداد
تاپ
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
مانتو شلوار
اتو: 110,000 ریال
اتو و خشکشویی: 190,000 ریال
تعداد
پالتو جیر
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
پتوی تک نفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
پتوی دو نفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 180,000 ریال
تعداد
پرده تور یا حریر( مترمربع)
اتو: 20,000 ریال
اتو و خشکشویی: 30,000 ریال
تعداد
پرده پارچه ای (مترمربع)
اتو: 20,000 ریال
اتو و خشکشویی: 55,000 ریال
تعداد
پرده مخملی( مترمربع)
اتو: 30,000 ریال
اتو و خشکشویی: 90,000 ریال
تعداد
پشت پرده - آستر ( مترمربع)
اتو: 20,000 ریال
اتو و خشکشویی: 25,000 ریال
تعداد
منگوله پرده
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
ملحفه کوچک
اتو: 50,000 ریال
اتو و خشکشویی: 80,000 ریال
تعداد
ملحفه بزرگ
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
روبالشی معمولی
اتو: 20,000 ریال
اتو و خشکشویی: 40,000 ریال
تعداد
روتختی معمولی
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 220,000 ریال
تعداد
رومبلی یک نفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
لحاف
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
روفرشی ( متر مربع )
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 25,000 ریال
تعداد
حوله لباسی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
رومیزی کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 80,000 ریال
تعداد
رومیزی متوسط
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
رومیزی بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 160,000 ریال
تعداد
رومیزی خیلی بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 220,000 ریال
تعداد
بالشت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
پیش بند
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 70,000 ریال
تعداد
عروسک کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
عروسک بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
حوله کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 50,000 ریال
تعداد
متفرقه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
کیسه خواب پر
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
قالیچه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
تشک مسافرتی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
پادری کوچگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
بالشت پر
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
متفرقه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد